تاریخ انتشار : پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۸:۵۴
دیدار با مهندس حمیدی پور معاون دفتر امور استان های وزارت ارتباطات و مجری طرح توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی به همراه مهندس سهرابی مدیر کل مخابرات استان فارس
دیدار با مهندس حمیدی پور معاون دفتر امور استان های وزارت ارتباطات و مجری طرح توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی به همراه  مهندس سهرابی مدیر کل مخابرات  استان فارس
منبع : lamerd.farsp.ir
67992